Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359769
Публикувано на 23.10.2019 11:36
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Къща,54000 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
54000.00 лв.
Площ (в кв.м):
697.000
409659
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.702.441 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка седемстотин и две точка четиристотин четиридесет и едно/, покадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, целият с площ 697.00 кв.м. /шестстотиндеветдесет и седем квадратни метра/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Коста Велков“ № 13, страйно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Нискозастрояване (до 10м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 819, ведно спостроената в имота: Сграда с идентификатор № 67338.702.441.1 /шестдесет и седем хилядитриста тридесет и осем точка седемстотин и две точка четиристотин четиридесет и едно точкаедно/, със застроена площ 108.00 кв.м. /сто и осем квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/,предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, заедно с всички подобрения в имота,при съседи за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 67338.702.442, поземлен имот сидентификатор № 67338.702.454, поземлен имот с идентификатор № 67338.702.440, поземленимот с идентификатор № 67338.702.439 и поземлен имот с идентификатор № 67338.702.438.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307410
Онлайн са 108 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение