Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360416
Публикувано на 29.10.2019 06:18
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Миглена Стоянова Минкова с рег. No: 768 обявява за публична продан
Магазин,106920 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 18.10.2019
до 18.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
106920.00 лв.
Площ (в кв.м):
106.000
410309
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.112.1.8 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Неофит Бозвели” 28-8 и попада в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.532.112 . Предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта 67338.532.112.1.6 , 67338.532.112.1.7. Площ по документ за собственост: 106.08кв.м. Прилежащи части: склад с площ 23.78кв.м. и 13.93кв.м. от общ.части на сградата. Имотът се индивидуализира по скица № 1270/12.03.2010г. на СГКК - Сливен.По документ за собственост имотът се индивидуализира като магазин № 1, находящ се в сутерена на сграда, построена в УПИ № VII в кв.123 по плана на гр.Сливен, ЦГЧ ул.”Неофит Бозвели” 28

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 662 511
Определяне на купувач
[кога] на 20.11.2019 14:00
307997
Онлайн са 148 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение