Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360419
Публикувано на 29.10.2019 06:33
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Миглена Стоянова Минкова с рег. No: 768 обявява за публична продан
Други,49623 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 18.11.2019
до 18.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте) сканирано обявление-лист:2(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
49623.00 лв.
Площ (в кв.м):
98.000
410312
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.296.6.15 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Джеймс Баучер” бл.22 ет.0 обект 15 и попада в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.296. Предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67338.514.296.6.16; под обекта: 67338.514.296.6.18, 67338.514.296.6.22, 67338.514.296.6.21 , 67338.514.296.6.20, 67338.514.296.6.19 ; над обекта: 67338.514.296.6.2 , 67338.514.296.6.3. Посочена в документа площ: 98.40кв.м. Стар идентификатор няма. Имотът се индивидуализира по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ № 6323/20.06.2013г.Неразделна част от самостоятелния обект са 22.60% ид.ч. от ОЧС и съответната ид.ч. от правото на строеж. 28/507 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.514.296 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Джеймс Баучер” 22. Площ по документ за собственост: 507кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./. Стар идентификатор няма, номер по предходен план: 1744. При съседи: 67338.514.218 , 67338.514.217, 67338.514.215 , 67338.514.212 , 67338.514.210 , 67338.514.209. Имотът се индивидуализира по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ № 6324/20.06.2013г

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 662 511
Определяне на купувач
[кога] на 20.12.2019 14:00
308000
Онлайн са 107 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение