Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360619
Публикувано на 30.10.2019 12:48
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Офис,21760 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 03.11.2019
до 03.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
21760.00 лв.
Площ (в кв.м):
28.000
410512
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.519.99.4.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка девет/ в гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18–31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Сливен, ул. "Пейо Яворов", № 76 /седемдесет и шест/, ет.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.519.99 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1/едно/, с посочена в документа площ: 27,58 кв.м. /двадесет и седем цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 9,01 кв.м. /девет цяло и един стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, ниво: 1, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СОС с идф.№ 67338.519.99.4.11, СОС с идф.№ 67338.519.99.4.10, СОС с идф.№ 67338.519.99.4.8, под обекта - няма, над обекта - СОС с идф.№ 67338.519.99.4.1 и СОС с идф.№ 67338.519.99.4.2. Стар идентификатор - няма.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 05.12.2019 14:15
308152
Онлайн са 194 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение