Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360626
Публикувано на 30.10.2019 13:20
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Производствен имот,15624 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 02.11.2019
до 02.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
15624.00 лв.
Площ (в кв.м):
1131.000
410519
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.76 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със Заповед КД–14-20-381/29.09.2010г. на началник на СГКК – Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв."Речица", с площ от 1 131,00 кв.м. /хиляда сто тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 67338.845.57, номер по предходен план: 67338.845.57, със съседи: 67338.845.74, 67338.845.77, 67338.845.75, 67338.845.59.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 04.12.2019 14:00
308159
Онлайн са 176 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение