Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 360627
Публикувано на 30.10.2019 13:23
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Парцел,2433.6 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 02.11.2019
до 02.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
2433.60 лв.
Площ (в кв.м):
178.000
410520
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.77 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД–18-31/19.04.2006г. на изп. директор на АК, последно изменение със Заповед КД–14-20-381/29.09.2010г. на началник на СГКК – Сливен, с адрес: гр.Сливен, кв."Речица", с площ от 178,00 кв.м. /сто седемдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, стар идентификатор: 67338.845.57, номер по предходен план: 67338.845.57, със съседи: 67338.845.74, 67338.865.24, 67338.845.76, 67338.845.59.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 04.12.2019 14:00
308160
Онлайн са 143 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение