Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 361858
Публикувано на 08.11.2019 06:43
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Търговски имот,830496 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 10.11.2019
до 10.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
830496.00 лв.
Площ (в кв.м):
1005.000
411751
Описание:

СГРАДА с идентификатор № 67338.560.134.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка сто тридесет и четири точка две/, с адрес: гр. Сливен, кв. "Дружба", със застроена площ от 1005,00 кв.м. /хиляда и пет квадратни метра/, на два етажа /съгласно нотариален акт за договорна ипотека и удостоверение за данъчна оценка/, а по кадастрална карта – на три етажа, с предназначение: Сграда за търговия, представляваща по доказателствени актове към датата на учредяване на договорната ипотека: "Търговски център", при съседи: поземлен имот с идентификатор № 67338.560.42, сграда с идентификатор № 67338.560.134.3 и поземлен имот с идентификатор № 67338.560.133 и находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.560.134 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестдесет точка сто тридесет и четири/, с адрес: гр. Сливен, кв."Дружба", целият с площ от 8880,00 кв.м. /осем хиляди осемстотин и осемдесет квадратни метра/ с предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи на имота: имоти с идф. № 67338.560.137, 67338.560.146, 67338.560.133, 67338.560.135, 67338.561.42, 67338.606.8, със стар идентификатор: УПИ №1 /първи/ в кв. 627 /шестстотин двадесет и седем/ по плана на гр. Сливен.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 12.12.2019 14:00
309133
Онлайн са 123 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение