Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 361999
Публикувано на 09.11.2019 09:26
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иван Иванов Хаджииванов с рег. No: 832 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,68117.04 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 11.11.2019
до 11.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
68117.04 лв.
Площ (в кв.м):
85.000
411892
Описание:

І. АПАРТАМЕНТ № 8, в груб строеж, находящ се на петия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. „Цар Асен” № 3, целият с площ от 670 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: високо застрояване/над 15 м/, номер по предходен план: 2023, 2024, кв. 219, който апартамент се състои от: дневна, кухня-столова, спалня, баня, тоалетна, две тераси, със застроена площ 85.45 кв.м., при граници за апартамента: от север – окрупнен парцел, от изток – стълбище и ап. № 7 от секция „Д”, от юг – улица „Цибър”, от запад – ап. № 8 от секция „Д”, заедно с прилежащата ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 8, с площ 8.38 кв.м. и ТАВАНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ № 7 и № 8, заедно с 4.124 % ид.ч. от припадащите му се идеални части от общите части от общите части на сградата и толкова ид.ч., равняващи се на 27.71 кв.м. от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, при граници за имота: 63427.2.1882, 63427.2.1890, 63427.2.2030, 63427.2.5690, 63427.2.2025, 63427.2.2022.Начална цена, от която ще започне публичната продан: – 68 117.04 лв.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 822 498
Определяне на купувач
[кога] на 12.12.2019 22:00
309255
Онлайн са 114 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение