Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 362000
Публикувано на 09.11.2019 09:32
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Иван Иванов Хаджииванов с рег. No: 832 обявява за публична продан
Офис,27920.16 лв.,РУСЕ
Обявлението е активно
от 11.11.2019
до 11.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Русе
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
27920.16 лв.
Площ (в кв.м):
41.000
411893
Описание:

ІІ. ОФИС, в груб строеж, заключен между строителни оси 5 и 6 находящ се на първия етаж на секция „Д” на сграда с два входа построена в Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, с адрес на поземления имот: гр. Русе, ул. „Цар Асен” № 3, целият с площ от 670 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: високо застрояване/над 15 м/, номер по предходен план: 2023, 2024, кв. 219, който офис се състои от: приемно помещение, работно помещение, коридор и тоалетна, със застроена площ 41.40 кв.м., при граници за офиса: от север – окрупнен имот, от изток – стоматологичен и лекарски кабинети, от юг – улица „Цибър”, от запад – магазин, заедно с 1.997 % ид.ч. от припадащите му се идеални части от общите части от общите части на сградата и толкова ид.ч., равняващи се на 14.82 кв.м. от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 63427.2.5689, при граници за имота: 63427.2.1882, 63427.2.1890, 63427.2.2030, 63427.2.5690, 63427.2.2025, 63427.2.2022.Начална цена, от която ще започне публичната продан: – 27 920.16 лв.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 822 498
Определяне на купувач
[кога] на 12.12.2019 22:00
309256
Онлайн са 103 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение