Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content

Общи условия

I. Общи разпоредби и авторски права

Izpalniteli.com е информационен интернет ресурс, разработен и поддържан от "Балкан дивелъпмънтс" ЕООД с управител Валентин Недков.

Всички материали обработени и генерирани на страницата от екипа на компанията, са защитени от закона и не могат да се възпроизвеждат без изричното съгласие на дружеството.

Позоваването на материали от сайта izpalniteli.com става с изричното писмено съгласие на управителя на "Балкан дивелъпмънтс" ЕООД.

 

II. Ограничаване на отговорността

Информацията, публикувана в рамките на сайта е с информативен характер на представените обявления, публични продажби и търгове. "Балкан дивелъпмънтс" ЕООД не поема отговорност при допуснати технически грешки при въвеждането на информация в рамките на проекта и не носи отговорност за последици, възникнали в следствие на използването на представената информация, в т.ч. евентуални вреди или изгубени ползи.

 

"Балкан дивелъпмънтс" ЕООД не носи отговорност за законността, целостта и смисъла на съдържанието на текстове, изображения, документи или друга информация, публикувани от служители на канторите на държавните и частни съдебни изпълнители, влючително и от самите съдебни изпълнители, както и от регистрирани потребители в публичната част. Дружеството си запазва правото във всеки един момент да премахва информация публикувана от потребители, когато тя не отговаря на моралните и етичните норми или когато това бъде изискано от компетентните държавни органи.

 

III. Промени

Всяка промяна по настоящите общи условия ще бъде своевременно отразена и публикувана на настоящата интернет страница и се считат за приети от всички посетители на уеб сайта.

 

Настоящите общи условия влизат в сила в деня на тяхното публикуване.

 

Онлайн са 163 регистрирани потребителя